Egyéb

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

Az Endurance Team Kft. tájékoztatja a rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az Endurance Team Kft. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Az adatkezelő adatai:

Név: Endurance Team Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. A. lhaz 2. emelet
Postacím: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. A. lhaz 2. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-306476
Adószám: 26183820-2-43
e-mail-cím: [email protected]
Telefonszám: +36 70 318-2465
Honlap: www.beastarena.hu

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Endurance Team Kft. szolgáltatásainak igénybe vételével, vagyis az általunk üzemeltetett küzdősport teremben történő regisztrációval, hírleveleinkre és edzésterveinkre való feliratkozásával ön szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve termékek megvásárlásra.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (a szolgáltatás biztosítása a megfelelő körülmények között, versenyek, rendezvények lebonyolítása, stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez, illetve az ezzel kapcsolatban történő adatcseréhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya az Endurance Team Kft. szolgáltatásainak igénybe vételének.

 

Az adatkezelés célja és időtartama

Az Endurance Team Kft. által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a versenyeken való részvételi szándék jelzése esetén a nevezések rögzítése,
 • az általunk szervezett események lebonyolítása,
 • ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • kedvezményes szolgáltatás igénybevételi lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,
 • eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor igénybe vehetik szolgáltatásainkat, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához (pl. diák kedvezmény igénybevétele), versenysorozatok nyilvántartásához, PR-tevékenységünkhöz (pl. az adott szolgáltatást legtöbbször igénybe vevők megtalálása) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Azonban a háromévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akik csak kisebb módon és mértékben voltak érintettek a szolgátatásaink igénybevételében.

 

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében az Endurance Team Kft.

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 • célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti,
 • e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,
 • SMS-ben reklámokat küld ki (ezzel a lehetőséggel legfeljebb esetlegesen élünk – amennyiben a körülmények azt szükségess teszik -, elsődleges direktmarketing-eszközünk az e-mail, illetve a közösségi média felületeink),
 • felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez a szolgáltatásaink igénybevételekor a házirendünk tudomásul vételével a szolgáltatást igénybe vevő közönség automatikusan hozzájárul).

 

Adattovábbítás külföldre

Az Endurance Team Kft. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre, azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse virtuális szervereit.

Külföldi lebonyolítású sportesemény (verseny, mérkőzés) esetében: amennyiben a versenyen való részvételi szándék jelzése megtörténik és az Endurance Team Kft. a versenyző nevében jár el a nevezéskor és szervezéskor, akkor az adott versenyre való jelentkezéshez szükséges adatok továbbításra kerülhetnek a rendezők részére, de ehhez a versenyző a versenyen való részvételi szándékának jelzésekor beleegyezik.

 

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lentebb részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk versenyek során elért eredményeket és versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat.

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, tranzakció azonosító, kártyás fizetéssel kapcsolatban a terminál és pénztárgép által kezelt adatok).

Külön csoportot képeznek azok az ügyfeleink, akik csak hírlevelünkre vagy online, illetve közösségi marketing tevékenységünk követésére iratkoznak fel, de nem regisztrálnak szolgáltatás igénybe vételére. Az ő esetükben személyes feliratkozás esetében csak a feliratkozáskor megadott nevet és e-mail-címet, valamint a feliratkozás dátumát tároljuk, valamint közösségi marketing tevékenységének követésekor az ehhez tartozó közösségi média felületek által biztosított adatokat, amelyeket az adott rendszeren keresztül tesznek elérhetővé saját akaratukból.

 

Adatfeldolgozó partnereink

Tevékenységeink során a megfelelő szolgáltatás biztosítása érdekében, valamint a szolgáltatásaink fejleszése céljából bizonyos marketing tevékenységek esetében külső partnerekkel dolgozhatunk együtt, eseti jelleggel. Az Endurance Team Kft. ilyen esetekben az adatvédelemre is vonatkozó titoktartási szerződést köt a külső partnerrel.

Az általunk szervezett versenyek után az eredményeket nyilvánossá tesszük, ahol megjelenhet a versenyző neve, eredménye, kora, súlya, egyesületének a neve – amennyiben van, illetve egyéb olyan adatok, amelyeket a versenyző nevezésével együtt rendelkezésre bocsátott és annak használatához ezt megtéve hozzájárulását adta. Az említett adatokat, valamint a versenyeken rögzített képanyagot az Endurance Team Kft. a fent felsorolt partnerekkel megoszhatja.

A titoktartási szerződéssel rendelkező partnerek kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

Az Endurance Team Kft. által üzemeltetett küzdősport terem rendelkezik közösségi média felületekkel, illetve Google Account-tal is, ezekről részéletesebben az “Az adatkezelésben érintett szervereink helye” bekezdésben olvashat.

 

E-mailek és SMS-ek küldése

Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható annak jelzésével az Endurance Team Kft. e-mail címért küldött kéréssel.

A közösségi oldalaink követésével a közösségi médián keresztül feliratkozó személyek automatikusan hozzájárulnak, hogy a számukra bizonyos általunk közölt tartalmak megjelenjenek.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik a regisztrációkkal, feliratkozásokkal, valamint marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • az adatrögzítők,
 • a rendszergazda és az adatbázis kezelője,
 • a pénzügyi dolgozók,
 • a marketinges dolgozók.

 

Az adatkezelésben érintett szervereink helye

Az Endurance Team Kft. adatkezelésének helye a cég székhelye.

Az Endurance Team Kft. e-mail címéhez Google Account is tartozik, amelyen az elektronikus levelezését végzi működése érdekében, és az amelyhez tartozó Drive account-on személyes adatokat legfeljebb összesítő jelleggel (például az edzéseken megjelenők száma) tart nyilván abból a célból, hogy a szolgáltatásainak megfelelő minőségét tervezni és biztosítani tudja. A Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el.

Az Endurance Team Kft. által üzemeltett küzdősport terem közösségi média felületekkel is rendelkezik. A közösségi média felületeinkre való feliratkozás esetében a közösségi média által gyűjtött információk alapján a közösségi média üzemeltetője által számunka nyilvánossá tett adatok érhetőek el számunkra, a felhasználó profil beállításától, valamit a közösségi média üzemeltetője által megadott szabályzattól függően. Ezek adatvédelmi nyilatkozatait itt éri el: Facebook, Instagram.

 

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi weboldalainknak a webszerverei is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A http://beastarena.hu/, valamint a http://eng.beastarena.hu/ és egyéb szolgáltatásainkhoz kapcsolódó weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

 

Az ügyfelekről tárolt adatok

A jelen nyilatkozatban felsorolt adatokat az ügyfél beazonosításához (pl. hasonló nevű ügyfelek megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. szolgáltatással kapcsolatos értesítések kiküldése), a rendezvények lebonyolításához (pl. kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg. Amennyiben egy általunk szervezett versenyen valamelyik ügyfelünk versenyzőként indul, ebben az esetben a nevezés leadásával hozzájárul a nevezés során megadott adatai kezeléséhez, saját indulási céljáról nevezés keretében nyilatkozik. A nem általunk de az Endurance Team Kft. által üzemeltetett küzdősport teremben szervezett versenyek esetében az adatkezelést a verseny szervezője végzi, az Endurance Team Kft. a helyszín rendelkezésre bocsátásáról gondoskodik a működési feltételeinek megfelelően.

Alapadatok, amelyeket ügyfeleinktől kérhetünk illetve tárolhatunk:
(Az ügyfelek esetében ezen adatoknak csak bizonyos részét kérjük.)

 • az adatbázisbeli azonosító,
 • teljes név, titulus
 • születési dátum
 • állandó / levelezési cím,
 • állampolgárság,
 • telefonszám,
 • e-mail-cím,
 • iskolai végzettség (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),
 • foglalkozás (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),
 • egyesület (ha van, nem kötelező – a nemzetközi szokásoknak megfelelően megjelenik az eredmény listában),
 • kér-e információs anyagokat, e-maileket az szolgáltatásbeli lehetőségekről, változásokról,
 • utolsó számlázási név és cím (amennyiben az ügyfél jelzi a számla iránti igényét),
 • tagja-e valamelyik kedvezményes igénybevételre jogosult célcsoportnak (diákigazolvány megtekintésre való elkérésre érvényességi ellenőrzés céljából).

Különleges adatok:

 • Fogyatékosság miatt nevezésidíj-kedvezményben részesülő ügyfeleinkél nyilvántartjuk a fogyatékosság tényét mint a kedvezmény alapját (részletek nélkül, pl. kerekesszékes, látássérült, hallássérült).

Ezek az adatok alkalmasak az általános és egészségi állapotra vonatkozó következtetés levonására. Ezektől eltekintve más különleges adatot az Endurance Team Kft. nem kezel és nem tart nyilván.

A közösségi média felületeinkre való feliratkozás esetében a közösségi média által gyűjtött információk alapján a közösségi média üzemeltetője által számunka nyilvánossá tett adatok érhetőek el számunkra, a felhasználó profil beállításától, valamit a közösségi média üzemeltetője által megadott szabályzattól függően.

Az Endurance Team Kft. által szervezett és rendezett egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok jellemzően a következők lehetnek:

 • A versenyző neve,
 • A versenyző kora,
 • A versenyző neme,
 • A versenyző súlya,
 • A versenyző sportági tapasztalatai, eredményei,
 • befizetett nevezési díj, kedvezménytípus, fizetési mód és dátum
 • a nevezésről biztosított visszaigazolás, a visszalépés ténye és dátuma
 • pólóméret,
 • cégnév (amennyiben a cég finanszírozza a nevezését vagy cégeknek kiírt versenyen indul),
 • diáknevezés-e (statisztikai célra, illetve a nevezési jogosultság ellenőrzéséhez),
 • diáknevezés esetén a gondviselő neve, címe, telefonszáma és hozzájárulása,
 • a versenyző megjelenési neve (nem kötelező, csak ha a versenyző kéri, és csak megadott versenyeken),
 • először teljesíti-e ezt a versenyt (nem kötelező – statisztikai és marketingcélra, illetve az első versenyzőknek járó különleges rajtszám biztosításához),
 • baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve és elérhetősége (nem kötelező – a versenyző és családja saját érdekét szolgálja),
 • egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb.).

 

16 év alattiak regisztrációja

Szolgáltatásiankra, rendezvényeinkre 16 év alatti fiatalok is regisztrálhatnak. Ezt az internet korában életszerűtlen előzetes szülői aláíráshoz kötni, ezért a regisztrációkor elkérhetjük a szülő nevét és telefonszámát vagy e-mail-címét, amelyre értesítést küldhetünk. Ezt az információt az ügyfél adataival együtt kezeljük, amelyet azonos ideig tartunk meg.

 

Adatok törlése

Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre – amennyiben ez a két személy nem egy és ugyanaz, illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott „baj esetén értesítendő” elérhetőségeit, a cége nevét, ha megadta, valamint az utolsó számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges. Így például bárki láthatja az eredménylistáinkban, hogy a kategóriájában adott helyen rangsorolt versenyző előtt egy törölt versenyző volt ugyanabban a kategóriában; ezt kívánja a sport tisztasága és ügyfeleink jogos érdeke.

Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra regisztrálhat szolgáltatásainkra és nevezhet versenyeinkre, de esetleges kedvezményrendszerek használatakor nem tudjuk figyelembe venni a korábbi nevezéseit.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy az Endurance Team Kft. vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Endurance Team Kft-vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején is olvashatóak:

Név: Endurance Team Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. A. lhaz 2. emelet
Postacím: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. A. lhaz 2. emelet
e-mail-cím: [email protected]
Telefonszám: +36 70 318-2465
Honlap: www.beastarena.hu

Ha úgy véli, hogy az Endurance Team Kft. problémájával kapcsolatban bizonyíthatóan nem tette meg a megfelelő lépéseket az Ön kérésére sem, abban az esetben lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
e-mail-cím: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu
Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Az Endurance Team Kft. kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül vagy változik, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

 

Egyéb információk

A személyes adatok kezelésének jogi vonatkozásai: 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.): a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1995. évi CXIX. törvény: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 2001. évi CVIII. törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2008. évi XLVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól az adatvédelmi biztos tevékenysége, ajánlásai során kialakult adatvédelmi gyakorlat figyelembevétele.

 

További Tartalmak